Close
Search
Searching...
No results
  استاندارد های آب معدنی

  استاندارد های آب معدنی

  (BMC) پیش بینی کرده است که بزودی آب معدنی به دومین نوشیدنی پرطرفدار ایالات متحده بعد از نوشابه تبدیل خواهد شد.
  این مقاله رویکرد FDA را برای تنظیم آب معدنی خلاصه میکند موضاتی مانند مقررات مربوطه، اختیارات قانونی، الزامات مربوط به تنظیم آب معدنی، بازرسی و نمونه برداری.

  تنظیم آب بطری

  در ایالات متحده آب معدنی و آب لوله کشی توسط دو سازمان مختلف تنظیم و بررسی میشود (FDA) و EPA.
  (FDA) آب بطری شده را تنظیم میکند و EPA آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آب لوله کشی را بررسی میکند.
  دفتر آبهای زیر زمینی و آب آشامیدنی EPA مقررات گسترده ای در مورد تولید، توزیع و کیفیت آب آشامیدنی صادر کرده است، از جمله مقررات مربوط به حفاظت از آب منبع، بهره برداری از سیستم های آب آشامیدنی، سطوح آلاینده و الزامات گزارش.
  (FDA) آب بطری را به عنوان غذا تنظیم میکند همچنان مقررات خاصی را برای آب بطری شده به عنوان 21 قانون فدرال CFR21 وضع کرده است از جمله مقررات استاندارد هویت که انواع مختلف آب بطری را تعریف میکند، مانند آب چشمه و معدنی.
  قابل ذکر است که آب بطری یکی از معدود غذاهایی است که FDA برای آن مقررات خاص (CGMP) یا چنین استاندارد دقیق کیفیتی را تدوین کرده است.
  CFR21 این مقررات را تایید می کند که آب بطری ایمن و بهداشتی باشد.
  شیوه های پردازشی که در مقررات CGMP به آن اشاره شده است شامل حفاظت از منبع آب در برابر آلودگی، بهداشت در تاسیسات بطری،
  کنترل کیفیت برای اطمینان از ایمنی باکتریولوژیکی و شیمیایی آب است.
  نمونه برداری و آزمایش آب منبع و محصول نهایی برای آلاینده های میکروبیولوژیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی.
  بطری‌سازان موظفند سوابق تأیید منبع و آزمایش را برای نشان دادن به بازرسان دولتی حفظ کنند.
  بررسی پایبندی به مقررات بخش 129 بخش مهمی از بازرسی های FDA از کارخانه های آب بطری است.