Close
Search
Searching...
No results
  خط پرکن قوطی نوشابه

  خط پرکن قوطی نوشابه

  ظرفیت: 24.000 قوطی در ساعت
  محصول پرکننده: نوشابه
  اندازه قوطی: قوطی های استاندارد 330 و 500 میلی لیتری
  نوع قوطی: 211/202
  شامل:
  دی پالتایزر قوطی: König
  سیستم کنترل: زیمنس S7 PLC
  ارتفاع خروجی: تقریبا 1.200 میلی متر
  سازنده پرکن و درب بند: KHS / Ferrum
   فیلر: Innofill EMD  با 76 نازل پرکننده 
  درب بند قوطی: شرکت Ferrum هشت هد
  شیر تنظیم فشار ماءالشعیر
   میکسر: Falterbaum type FAMiX 12
  ظرفیت: 13000 لیتر در ساعت
  پالتایزر: Mimpack
  سازندهKHS
  ظرفیت24.000 قوطی در ساعت
  محصول پرکنندهنوشابه
  اندازه قوطیقوطی های استاندارد 330 و 500 میلی لیتری
  نوع قوطی211/202