Close
Search
Searching...
No results
  پرکن قوطی آلومینیومی KHS

  پرکن قوطی آلومینیومی CAN

  سازنده: KHS / FERRUM 
  سازنده فیلر: KHS
  ظرفیت: 30.000 قوطی در ساعت
  نوع: HW88
  تعداد نازل پرکن: 88 عدد
  سال ساخت: 1991
  سیستم کنترل: زیمنس S7
  محصول پرکن: انواع نوشیدنی های گاز دار 
  سازنده درب بند: شرکت FERRUM
  نوع: F12-1
  سال ساخت درب بند: 2014
  نوع کن مورد استفاده: 202
  سازنده SEN-KHS / FERRUM
  مدل HW 88 / F12-1
  سال ساخت1991
  سال ساخت درب بند2014
  ظرفیت30.000 قوطی در ساعت