Close
Search
Searching...
No results
  پرکن قوطی آبمیوه اورتمن

  پرکن قوطی آبمیوه اورتمن

  سازنده: اورتمن با 30 نازل پرکن
  سال ساخت : 1992
  نوع درب بند: Ferrum با 5 ایستگاه درب بند
  سال ساخت: 2010
  ظرفیت: 21.000 قوطی در ساعت در قوطی استاندارد 330 میلی لیتر - ماءالشعیر 
  ظرفیت: 24.000 قوطی در ساعت در قوطی های استاندارد 330 میلی لیتر - CSD
  نوع قوطی: 211 / 202
  سیستم کنترل: زیمنس S 7 با پنل لمسی
  پرکن و درب بند در وضعیت خوبی قرار دارند و هنوز در حال تولید هستند
  در یک کارخانه ماءالشعیرسازی اروپایی تا ژانویه/فوریه 2024
  سازندهاورتمن با 30 نازل پرکن
  ظرفیت 24.000 قوطی در ساعت
  نوع درب بند Ferrum با 5 ایستگاه درب بند
  سیستم کنترل زیمنس S 7 با پنل لمسی